onsdag 11 januari 2012

Hur mår ditt samvete?


Det var bättre förr!?
 Eller kanske kan det bli lika bra i framtiden?


Om kor, grisar eller höns var utrotningshotade skulle ni då välja att köpa det i er matvarubutik? Tänk om det vore just så, och att bönderna fick ekonomisk hjälp från staten att slakta de få som fanns kvar! Sedan 100 år har dessutom de flesta bönder i Sverige byggt stora murar som hindrar deras djur att nå sina parningsplatser. För några år sedan införde Svenska staten dessutom en ny lag som innebar att de få bönder som inte byggt någon mur fick ekonomisk hjälp att bygga en.

Otroligt vacker är vår skärgård
men vill vi stå och se på medans den dör under ytan?

När de större grisarna var slaktade kom några smarta bönder på den ”smarta” idén att fånga in de största och bäst anpassade grisarna som dessutom växte snabbast och använda dem som avelsdjur. Avkomman satte man i små inhägnader och matade med de få och små grisar som fanns kvar, att det krävdes tre kilo minigrisar för att få ett kilo odlad gris tyckte bönderna inte spelade någon roll så länge som de sålde mer och mer för varje dag som gick.

Ni kloka läsare har säkert förstått att det är våra fiskar och deras habitat jag syftar på. Oräkneliga fiskbestånd står på branten att bli utrotade men eftersom det sker under ytan och inte syns med blotta ögat tillåter vi människor att utrotningen fortlöper! Ännu värre är att tänka att de flesta av oss faktiskt vet hur det ligger till men väljer att blunda! Tänk vad bra våra hav och dess invånare skulle må om vi såg dem som en resurs och inte som något vi kan utnyttja.

Om ni ändå vill köpa fisk så finns det tre olika märken ni skall leta efter på produktförpackningen.

MSC är en internationell märkning och innebär att fisken är fångad genom ett uthålligt fiske som bevarar mångfalden, produktiviteten och de ekologiska processerna i haven

ASC är även den en internationell märkning. Den används på odlad fisk och skaldjursprodukter och ställer krav på arbetsförhållanden, ett ansvarsfullt användande av foderfisk och begränsningar av övergödande näringsämnen vid odling.

KRAV är en nationell märkning av varor och för fisk och skaldjur innebär märkningen att fisket skett på hållbara bestånd med selektiva fiskemetoder och med låga koldioxidutsläpp.

Här är en länk till WWF’s hemsida angående miljömärkning av fisk.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar